Wedstrijden

De NK Veldloop voor ambtenaren kent drie verschillende afstanden: 6, 9 en 12 km. Deze afstanden zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Vrouwen

 • Vrouwen tot 35 jaar
 • Vrouwen 35 tot 45 jaar
 • Vrouwen 45 tot 55 jaar
 • Vrouwen 55 jaar en ouder

Mannen

 • Mannen tot 35 jaar
 • Mannen 35 tot 45 jaar
 • Mannen 45 tot 55 jaar
 • Mannen 55 jaar en ouder

 

Warming up

De warming up vindt een kwartier voor iedere start plaats in het startvak. Deze duurt ongeveer 10 minuten. Daarna heb je nog 5 minuten tijd om je voor te bereiden op de loop. 

Startopstelling

Het startgebied is verdeeld in een tweetal startvakken. Het voorste startvak is bestemd voor de snellere lopers, het achterste vak voor de minder snelle lopers. Op het startnummer kun je zien in welk vak je start. 

Parcours

Het parcours bevindt zich op de Bavelse berg, een voormalige vuilstortplaats die nu volledig begroeid is met gras. Afhankelijk van de afstand loop je één (6 km) of twee (9 en 12 km) rondes.

Start/Finish

Alle afstanden starten en finishen vanuit de evenementenhal Breepark. In Breepark bevinden zich ook de kleedkamers, douches, toiletten, horeca, etc.

Tijdwaarneming

Racetimer meet zowel de bruto als de netto tijd. Voor de einduitslag geldt alleen de bruto tijd. Er worden speciale matten geplaatst onder de start- en de finishboog. Deze matten registreren de tijd als een chip passeert. De chip is in het startnummer verwerkt en hoeft na afloop NIET ingeleverd te worden. Het startnummer inclusief chip mag je houden als aandenken.

Het startnummer

Om een goede tijdregistratie te kunnen garanderen, draag je het startnummer op de buik/borst. Over het startnummer mag je tijdens het lopen geen jas of shirt dragen! Lopen op andermans nummer is niet toegestaan.

Servicepunt

Het servicepunt bevindt zich in de evenementenhal van Breepark en is geopend vanaf 08.30 uur. Hier kun je terecht voor de volgende zaken:

 • vragen/opmerkingen over inschrijvingen
 • wijzigingen inschrijvingsgegevens (wijziging afstand, wijziging startvak)
 • vragen/opmerkingen over verloop van de wedstrijd
 • vragen/opmerkingen over huldiging/prijsuitreiking
 • melden van misstanden 

 

Huldiging en puntentelling gemeenteklassement

Na iedere loop is er een prijsuitreiking. Per leeftijdscategorie reiken we prijzen uit aan de nummers 1, 2 en 3 man en vrouw op basis van de gelopen bruto tijd.

De leeftijdscategorieën zijn:

 • tot 35 jaar
 • 35 tot 45 jaar
 • 45 tot 55 jaar
 • 55 jaar en ouder

Van alle deelnemers registreren we de tijd. Zo kunnen alle individuele lopers in de prijzen vallen.

Naast de individuele prijzen is er ook een gemeenteklassement. Let op: het gemeenteklassement kan alleen door een gemeente gewonnen worden wanneer de coördinator van de gemeente zijn of haar organisatie ook daadwerkelijk heeft aangemeld als gemeente.

Om 16.25 uur huldigen we de snelste gemeente. Voor het bepalen van de snelste gemeente hanteren we de volgende berekeningsmethode:

 • 3 punten voor iedere eerste plaats
 • 2 punten voor iedere tweede plaats
 • 1 punt voor iedere derde plaats.

De gemeente met de meeste punten is winnaar van het gemeenteklassement en gaat naar huis met de bokaal!

Alle uitslagen worden op 4 april bekend gemaakt, zowel op het terrein zelf als via onze website. Ook het volledige wedstrijdreglement is te lezen op http://www.nkveldloopambtenaren.nl/uitslagen

 

Deelname op eigen risico

Deelname aan de NK Veldloop voor ambtenaren is geheel voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongelukken of blessures en daarmee verband houdende kosten, diefstal van zaken en schade aan eigendommen of bezittingen.